Kursy maturalne

Zapraszamy na kursy maturalne z przedmiotów:

– chemia,
– biologia.

Prowadzimy kursy maturalne grupowe (3-5 osób) oraz indywidualne. Możesz wybrać kurs całoroczny (wrzesień-kwiecień) lub kurs dwuletni.
Proponujemy kursy przygotowujące do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.

Kurs całoroczny

Przeznaczony dla uczniów ostatnich klas liceum i technikum.
Zajęcia trwają 180 minut i odbywają się raz w tygodniu.

Kurs dwuletni

Są to zajęcia przeznaczone dla uczniów, którzy zdają maturę za 2 lata.
Zajęcia trwają 120 minut i odbywają się raz w tygodniu.
Zajęcia odbywają się od listopada do czerwca w pierwszym roku trwania kursu, natomiast w drugim od września do końca kwietnia.

Serdecznie polecamy udział w kursie dwuletnim. Mamy wtedy więcej czasu na omówienie wszystkich zagadnień. Kurs jest nieco mniej intensywny i zyskujemy dodatkowe godziny na omówienie większej liczby arkuszy maturalnych niż w kursie całorocznym.

Tutaj będzie prezentacja