Gwarancja

gwarancja 4

Jesteśmy pewni jakości naszych kursów, dlatego chcielibyśmy udzielić Ci gwarancji.

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność finansową, za egzamin maturalny, napisany

przez naszych kursantów poniżej 30% .

Jeśli ukończysz kurs, w pełnym wymiarze godzin przewidzianym dla danego przedmiotu, a mimo to nie uzyskasz 30%,  otrzymasz 

darmowy kurs maturalny w następnym roku szkolnym.

 

Tutaj będzie prezentacja