16 grudnia 2013

Matura 2015

Witam serdecznie.

W 2015 roku egzamin maturalny ulegnie kolejnej zmianie. W związku z tym, że zmiany zawsze są trochę przerażające, poniżej znajdziecie przewodnik. Został on przygotowany w oparciu o najważniejsze dokumenty MEN i CKE.

Najważniejsze informacje na temat egzaminu maturalnego w 2015 roku:

– aby zdać maturę, uczeń musi otrzymać co najmniej 30% punktów, możliwych do uzyskania z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej i ustnej,

– przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej –> zmiana!

– można przystąpić (dobrowolnie) do 5 egzaminów z przedmiotów dodatkowych innych, niż przedmiot wybrany w poprzednim punkcie,

– wynik  z przedmiotu dodatkowego nie ma wpływu na zdanie matury,

– przedmioty dodatkowe mogą być zdawane  tylko na poziomie rozszerzonym.

Ważne jest również, że nie obowiązują wymagania egzaminacyjne. Jedynym dokumentem, na którym opierać się będzie zakres zadań na egzaminie, jest podstawa programowa –> zmiana!

Jeśli chcielibyście zapoznać się z aktualną podstawą programową, możecie znaleźć ją tutaj –> podstawa programowa

Egzamin maturalny ma być również ukierunkowany na sprawdzanie umiejętności ucznia. Mniejszy nacisk będzie położony na encyklopedyczną wiedzę, czysto teoretyczną. W wielu zadaniach będzie stosowana metoda eksperymentu. Uczeń będzie musiał postawić hipotezę lub ją udowodnić, zapisać obserwacje wynikające z doświadczenia lub sformułować wnioski, wyjaśnić zjawisko.

(zdjęcia można powiększyć klikając na nie)

podział przedmiotów

 

Egzamin maturalny z języka polskiego

 

j.polski

Zmiany w maturze od 2015 roku dotyczą przede wszystkim języka polskiego. Na egzaminie ustnym nie będzie już prezentacji. W zamian uczeń będzie przygotowywał wypowiedź w trakcie trwania egzaminu, na podstawie wylosowanego tekstu. Oceniana będzie zarówno poprawność merytoryczna wypowiedzi, jak i organizacja tekstu, poziom sprawności komunikacyjnych zdającego oraz poprawność językowa wypowiedzi.

W pisemnej części egzaminu, na uznanie zasługuje rezygnacja z klucza odpowiedzi. Egzamin nadal będzie skonstruowany tak, aby jego wyniki były porównywalne, jednak oceniana będzie wiedza i umiejętności zdającego jako całość. Każda poprawna merytorycznie informacja zamieszczona w pracy pisemnej będzie oceniana.

Istotne jest również, że egzamin może dotyczyć tekstu literackiego, który był omawiany w szkole podstawowej lub gimnazjum. Założono, że matura ma sprawdzać wiedzę z 12 lat nauki.

Egzamin maturalny z języka obcego

 

obcy

 

Jeśli macie pytania dotyczące zmian, jakim ulegnie egzamin maturalny w najbliższym czasie możecie zostawić komentarz, lub napisać do nas (biuro@stoprocent.edu.pl).

Zapraszamy również do skorzystania z naszej oferty intensywnych kursów maturalnych. Zapisy już trwają.

Pozdrawiamy!

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Tutaj będzie prezentacja