Gwarancja

gwarancja 4

Jesteśmy pewni jakości naszych kursów, dlatego chcielibyśmy udzielić Ci gwarancji.

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność finansową, za niezdany przez naszych kursantów egzamin maturalny.

Jeśli nie uzyskasz odpowiedniej liczby punktów (%) aby zdać egzamin, a ukończysz kurs w pełnym wymiarze godzin przewidzianym dla danego przedmiotu, otrzymasz 

darmowy kurs maturalny w następnym roku szkolnym.

 

Tutaj będzie prezentacja